Zoekresultaten  1-10 van de 2.144 resultaten

 • Beantwoording vragen initiatiefwetsvoorstel strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s mensenhandel

  Minister Grapperhaus reageert op vragen van de Eerste Kamer over het initiatiefwetvoorstel voor de invoering van strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met kabinetsreactie op rapport over digitale ontwrichting

  Afschrift van de brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op het rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over assessment Google en raadpleging AP - Stand van zaken Google

  Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over het resultaat van het Data Privacy Impact Assessment (DPIA) van het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM Rijk) voor Google. Ook gaat hij in op de voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over assessment Google en raadpleging AP - TK Voorafgaande raadpleging inzake Google

  Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over het resultaat van het Data Privacy Impact Assessment (DPIA) van het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM Rijk) voor Google. Ook gaat hij in op de voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift beleidsreactie op WRR-rapport over digitale ontwrichting

  Minister Grapperhaus stuurt de Eerste Kamer een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer met de beleidsreactie op het rapport 'Voorbereiding op digitale ontwrichting' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbereiden op digitale ontwrichting

  Het rapport bevat een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de bestrijding van digitale ontwrichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over assessment Google en raadpleging AP

  Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over het resultaat van het Data Privacy Impact Assessment (DPIA) van het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM Rijk) voor Google. Ook gaat hij in op de voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over assessment Google en raadpleging AP - Google Workspace DPIA for Dutch DPA

  Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over het resultaat van het Data Privacy Impact Assessment (DPIA) van het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM Rijk) voor Google. Ook gaat hij in op de voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

  Minister Grapperhaus beantwoordt vragen van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid (JenV|) van de Eerste Kamer over de uitwerking van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast stuurt hij een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2020 met een reactie op het manifest 'Een pact voor de rechtsstaat’ van het Strategisch Beraad Ondermijning'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan TK met reactie op Pact voor de rechtsstaat

  Afschrift van de brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2020. De brief bevat een reactie op het manifest 'Een pact voor de rechtsstaat’ van het Strategisch Beraad Ondermijning'.

  Bekijk document gepubliceerd op