Zoekresultaten  1-10 van de 615 resultaten

 • Beantwoording Kamervragen over worteldoeken in Nederlandse rivieren

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Rijkswaterstaat moet niet-functionele worteldoeken opruimen' en 'Langs Nederlandse oevers ligt meer plastic afval dan in het meest vervuilde stuk oceaan'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning instrumenten afval of product

  De verkenning beschrijft de instrumenten waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kan bepalen of een stroom (materiaal met een specifieke toepassing) een afvalstof of product is. Dit is van belang voor het zorgvuldige hergebruik van grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op verkenningen afval en circulaire economie

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt 2 verkenningen over afval en circulaire economie naar de Tweede Kamer. Zij liet deze verkenningen uitvoeren naar aanleiding van het eindrapport 'Grondstof of afval' van de Taskforce Herijking Afvalstoffen (THA). Het gaat om een verkenning naar de instrumenten afval of product en een verkenning naar de experimenteerruimte voor de circulaire economie. Zij geeft haar beleidsreactie op beide verkenningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie

  De verkenning geeft inzicht in de ruimte om te experimenteren met een circulaire economie. De verkenning gaat in op de wetgeving over afvalstoffen en aanverwante wetgeving en beleid die daarbij een rol spelen en•de knelpunten die er nu zijn en mogelijke oplossingsrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over contacten met de tabaksindustrie

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de brief van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het afwijzen van gesprekken met de tabaksindustrie over de Europese richtlijn voor het verminderen van wegwerpplastic in zee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afvalpreventieprogramma Nederland

  Programma waarmee de hoeveelheid afval in Nederland moet worden verminderd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Afvalpreventieprogramma Nederland

  Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft een brief bij de aanbieding van het Avalpreventieprogramma Nederland. Dit programma moet de hoeveelheid afval in ons land verminderen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kennisgeving inhoud ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het voorgenomen ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbod op gratis eenmalige bekers

  Het rapport onderzoekt de haalbaarheid en realiteitsgehalte van een verbod op het gratis verstrekken van drinkbekers voor eenmalig gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verpakkingen onder de SUP-richtlijn

  Het rapport bevat een milieukundige verkenning van het mogelijke effect van maatregelen uit de Single Use Plastics (SUP) richtlijn.

  Bekijk document gepubliceerd op