Zoekresultaten  1-10 van de 4.769 resultaten

 • UWV Informatieplan 2019-2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SVB Jaarplan 2019 inclusief Begroting 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Jaarplan 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van de uitvoering sociale zekerheid

  Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (beiden SZW) informeren de Tweede Kamer over de stand van de uitvoering in de sociale zekerheid. Zij geven daarbij een update van de prestaties van UWV en de SVB en van de dilemma’s die zij geschetst hebben in de vorige publicatie “Stand van de uitvoering sociale zekerheid”. De jaarplannen 2019 van UWV en de SVB, evenals het UWV Informatieplan 2019-2023 zijn als bijlage meegestuurd. Afschrift van deze brief is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief SUWI-jaarverslagen 2014

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW) bij de jaarverslagen 2014 van UWV en de SVB. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief met bijlagen ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis verplichtingen en detectiekans 2014

  Onderzoek onder 5.347 uitkeringsgerechtigden van 10 verschillende wetten naar het kennisniveau van verplichtingen en de perceptie van de detectiekans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Fraudewet, onderzoek Nationale Ombudsman en aanbieding rapport Inspectie SZW De Boete belicht

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over Fraudewet, onderzoek Nationale Ombudsman en aanbieding rapport Inspectie SZW De Boete belicht. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De boete belicht

  Onderzoek van de Inspectie SZW naar de wijze waarop gemeenten, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) invulling geven aan de boeteoplegging zoals is vastgelegd in de Fraudewet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Toelichting (eerste) nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2015

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met een nadere toelichting op de inhoud van de (eerste) nota van wijziging op het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015). Een afschrift van deze brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel (incl.Memorie van Toelichting) Verzamelwet SZW 2015

  Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen met name het gebied van de socialezekerheidswetgeving. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op