Zoekresultaten  1-10 van de 443 resultaten

 • Kamerbrief over Europese mededeling EU-genderactieplan GAP III

  Minister Kaag stuurt de Eerste Kamer de antwoorden van het kabinet naar aanleiding van de Europese mededeling over het  EU-genderactieplan (GAP) III.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie Stichting Toegankelijk Bergen op Zoom

  Minister Ollongren reageert op de brief van de Stichting Toegankelijk Bergen op Zoom met betrekking tot gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Synergie in en met allianties

  Het rapport bevat een procesevaluatie van de strategische partnerschappen in het emancipatiebeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief opbrengstenbrief emancipatie

  Minister Van Engelshoven stuurt de Opbrengstenbrief Emancipatie 2017 –2021 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband? Literatuurstudie

  Het rapport bevat een verkenning naar de samenhang tussen financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en het meemaken van partnergeweld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opbrengstenbrief Emancipatie OCW

  De brief beschrijft de behaalde resultaten, actuele knelpunten en kansen voor de toekomst op het gebied van vrouwenemancipatie in de periode 2017 –2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Rapport nulmeting intersekse

  Minister Van Engelhoven stuurt het rapport 'Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen' naar de Tweede Kamer. Het rapport is het resultaat van Nederlands-Vlaamse samenwerking op het dossier intersekse. Zij informeert De Kamer daarbij over het webinar over de presentatie van de bevindingen op 1 februari 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis en opvattingen over intersekse Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen

  Het rapport bevat de resultaten van een nulmeting naar de houding en kennis op het gebied van intersekse, in samenwerking met de Vlaamse overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over belang van professionele tolken in de zorg

  Minister Van Ark beantwoordt Kamervragen over het belang van professionele tolken in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nader schriftelijk overleg transgenderzorg

  Minister van Ark stuurt de Eerste Kamer een brief over nader schriftelijk overleg transgenderzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op