Zoekresultaten  1-10 van de 78 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Effecten corona-crisis op arbeidsomstandigheden chauffeurs

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de corona-crisis op arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Van Dijk en Laçin over de arbeidsomstandigheden op truckparkings

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de motie van de Kamerleden van Dijk (PvdA) en Laçin (SP). De motie verzoekt hebben de om de effecten van de coronamaatregelen op arbeidsomstandigheden en veiligheid op truckparkings in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Zij stuurt het rapport 'Effecten corona-crisis op arbeidsomstandigheden chauffeurs ' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de verlenging van coulancemaatregelen voor sectoren van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de effecten van COVID-19 zo klein mogelijk te houden. Daarnaast gaat zij in op de motie van het Kamerlid Postma (CDA) over financiële oplossingen voor de touringcarsector. Ook reageert zij op de motie van het Kamerlid Öztürk (DENK). De motie verzocht de regering om in gesprek te gaan met verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen om uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs te bespreken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verslag informele videoconferentie Transportministers 18 maart 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen doet verslag van de informele videoconferentie van de Europese transportministers van 18 maart 2020. De videoconferentie ging over de gevolgen van COVID-19 voor transport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat komend strandseizoen een einde lijkt te komen aan de zogenaamde Strandrups van Noordwijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording van de motie van lid Elissen en de beantwoording van de vragen van lid Wiegman c.s. met betrekkking tot ambulances op de busbaan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over ambulances op de vluchtstrook

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak Taskforce Examenafname

  Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) geeft een plan van aanpak om de reserveringstermijnen voor examens, toetsen en rijtesten weer op peil te krijgen. De termijnen waren opgelopen vanwege maatregelen in verband met COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak CBR Taskforce Examenafname

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) om de reserveringstermijnen van praktijkexamens binnen de afgesproken kritische prestatie-indicator (KPI) te krijgen. De reserveringstermijnen voor examens, toetsen en rijtesten waren opgelopen vanwege maatregelen in verband met COVID-19. Het plan van aanpak zit als bijlage bij de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veilige mobiliteit van ouderen

  RadarAdvies heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeente veilige mobiliteit van ouderen kan stimuleren door een betere verbinding met het welzijnsbeleid met als doel het aantal verkeersslachtoffers onder ouderen, die zelfstandig thuis wonen, te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op