Zoekresultaten  1-10 van de 80 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Kamerbrief over voortgang onderwijs en zorg

  Minister De Jonge en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek maatregel 8 onderwijszorgbrief - Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

  In deze factsheet is een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Corona Opt-In

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over de Corona Opt-In en de manier waarop mensen hun medische gegevens kunnen afschermen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding verslag schriftelijk overleg (VSO) over VSO Formele Gezondheidsraad van 8 december 2016

  Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de VVD-, PvdA- en SP-fracties naar aanleiding van de geannoteerde agenda over de Formele EU Gezondheidsraad van 8 december 2016 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Toegankelijkheidsakte EU

  Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het principeakkoord ten behoeve van een meer volwaardige deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking. Het akkoord draagt bij aan betere toegankelijkheid in de hele Europese Unie van een aantal, voor het dagelijks leven belangrijke, producten en diensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op vragen over Advies kwartiermaker transgenderzorg

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over het Advies kwartiermaker transgenderzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kwartiermaker transgenderzorg

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over het Advies kwartiermaker transgenderzorg. Dit is de brief aan de Eerste Kamer waarin hij een afschrift van zijn reactie aabiedt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over berichten dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking verstoken zijn van huisartsenzorg

  Minister Bruins beantwoordt vragen over het berichten dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking verstoken zijn van huisartsenzorg. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport De juiste zorg op de juiste plek

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

  Bekijk document gepubliceerd op