Zoekresultaten  1-20 van de 24 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Strafrechtverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Factsheet Strafrechtketenmonitor 2020

  Het  factsheet bevat de cijfers over de prestaties van de strafrechtketen in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Factsheet Strafrechtketenmonitor 2020

  Minister Grapperhaus (JenV) en minister Dekker (Rechtsbescherming) sturen  de factsheet Strafrechtketenmonitor 2020 naar de Tweede Kamer. Zij  gaan daarbij in op de impact van corona in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versoepeling coronamaatregelen DJI

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de versoepeling van de coronamaatregelen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  De ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maatregelen op het terrein van Justitie in verband met het coronavirus. Zij bespreken daarbij de terreinen Justitie, Migratie en Veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksrapporten jeugdcriminaliteit

  Minister Dekker (JenV) stuurt het onderzoeksrapport 'Misdrijven in kinderschoenen' naar de Tweede Kamer. Het rapport gaat over een onderzoek naar de aanpak van 12-en 13-jarige misdrijfverdachten, binnen en buiten het strafrecht. Hij informeert de Kamer daarbij over 5 andere onderzoeksrapporten over de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, de jeugdstrafrechtketen en het Adolescentenstrafrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Misdrijven in kinderschoenen

  Het rapport gaat over onderzoek naar de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten binnen en buiten het strafrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toekomst forensische geneeskunde

  De ministers van JenV, BZK en VWS informeren de Tweede Kamer over gewenste verbeteringen in de organisatie en kwaliteit van de forensische geneeskunde in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op signalen seksueel misbruik Jehova s Getuigen gemeenschap

  Minister Dekker reageert op signalen van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova's Getuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Inventarisatie naar hoe organisaties seksueel misbruik voorkomen en melden

  De bijlage bevat een overzicht (inventarisatie) van ontwikkelingen op de beleidsterreinen van de verschillende ministeries voor het voorkomen en melden van seksueel misbruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief intern meldpunt en jaarlijkse rapportage

  De Christelijke Gemeenschap van Jehova's Getuigen reageert op het verzoek van minister Dekker om een intern meldpunt voor seksueel misbruik binnen de gemeenschap. De minister had ook  verzocht om een jaarlijkse rapportage van dit meldpunt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Jehova's getuigen

  Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over Jehova’s getuigen naar aanleiding van het bericht 'Geoliede machine van manipulatie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over de toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis

  Minister Grapperhaus stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag van de informele JBZraad van 8 en 9 oktober 2020

  Minister Grapperhaus, minister Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol sturen de Tweede Kamer het verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ raad) op 8 en 9 oktober 2020 via videoconferentie. Zij gaan daarbij in op de onderwerpen uit de bijeenkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele JBZ raad van 8 en 9 oktober 2020

  Het verslag gaat over de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ raad)  die plaast vond op 8 en 9 oktober 2020 via videoconferentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel CW3.1

  Het document bevat een samenhangend pakket aan maatregelen voor de aanpak van achterstanden in de strafrechtketen als gevolg van de cortonacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen

  De ministers Dekker en Grapperhaus informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het wegwerken van achterstanden bij strafzaken als gevolg van de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak achterstanden strafrechtketen

  De ministers Dekker en Grapperhaus informeren de Tweede Kamer over de aanpak van de achterstanden in de strafrechtketen als gevolg van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versoepeling corona maatregelen DJI

  Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de versoepeling van de maatregelen om verspreiding van corona binnen de justitiële inrichtingen tegen te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versoepeling corona-maatregelen DJI

  Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de versoepeling van de maatregelen om verspreiding van corona binnen de justitiële inrichtingen tegen te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over de naleving van de coronamaatregelen door een tbs kliniek

  Minister Dekker beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de noodkreet van medewerkers en tbspatiënten van het forensisch psychiatrisch centrum (fpc) Oostvaarderskliniek in Almere. De kliniek zou de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het coronavirus niet goed naleven.

  Bekijk document gepubliceerd op