Zoekresultaten  1-10 van de 157 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtspraakverwijder
 • Risicomanagement William Schrikker Groep - aanleiding, verloop en afsluiting verscherpt toezicht 2013-2014

  Rapport van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) over het risicomanagement bij de onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg bij de William Schrikker Groep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij overzicht toegezgde brieven voor het zomerreces 2019

  Minister Grapperhaus stuurt een overzicht van de openstaande toegezegde brieven naar de Tweede Kamer. Het gaat om brieven die de Kamer naar verwachting nog voor het zomerreces 2019 zal ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstaande toegezegde brieven die voor het zomerreces aan de kamer zullen worden gestuurd

  Overzicht van de  openstaande toegezegde brieven die nog voor het zomerreces naar de Tweede Kamer zullen gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op advies en onderzoek verplicht financieel toezicht

  Minister Dekker stuurt het advies 'Verplicht financieel toezicht' van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) naar de Tweede Kamer. Het  advies gaat over de wenselijkheid van nieuwe wetgeving voor financieel toezicht in het strafrecht. Daarbij geeft hij zijn beleidsreactie. Ook geeft hij zijn beleidsreactie op het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de bestaande mogelijkheden voor verplicht financieel toezicht, zowel voor jongeren als volwassenen. Het rapport heeft hij op 12 januari 2021 naar de Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het verloop, de resultaten en mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting financieel toezicht binnen het jeugd strafrecht NL

  Het rapport geeft een samenvatting van het onderzoek naar het verloop van de huidige financiële maatregelen binnen het (jeugd)strafrecht en naar manieren om het financieel toezicht te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Verplicht financieel toezicht

  De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) brengt advies uit over de mogelijke invoering van verplicht financieel toezicht in het strafrecht. Bijvoorbeeld als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf of als maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op vierde jaarlijkse rapportage van College voor de Rechten van de Mens

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op de vierde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gevolgen coronavirus voor rechtspleging en rechtsbescherming

  Minister Grapperhaus beantwoordt vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de rechtspleging en de rechtsbescherming, en over het bericht ‘Openbaar Ministerie: we houden verdachten allen nog aan bij ernstige feiten en heterdaad’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  De ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maatregelen op het terrein van Justitie in verband met het coronavirus. Zij bespreken daarbij de terreinen Justitie, Migratie en Veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op