Zoekresultaten  1-10 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Stoffenverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij aanwijzing ILT niet-handhaven artikel 95 Europese biocidenverordening

  Minister Van Veldhoven stuurt een afschrift van een aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De aanwijzing houdt in dat de ILT wordt opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd, als deze overtreding verband houdt met de levering van vrijgestelde biociden voor noodzakelijke desinfectiemiddelen door bedrijven die niet geregistreerd zijn om te mogen leveren. De vrijstelling dient om over voldoende desinfecterende middelen te kunnen blijven beschikken bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzing ILT niet-handhaven artikel 95 Europese biocidenverordening

  Aanwijzing waarin de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd. De overtreding moet dan wel verband houden met de levering van vrijgestelde biociden voor noodzakelijke desinfectiemiddelen door bedrijven die niet geregistreerd zijn om te mogen leveren. De vrijstelling dient om over voldoende desinfecterende middelen te kunnen blijven beschikken bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij toezending advies Gezondheidsraad Risicos prenatale blootstelling aan stoffen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer bij het advies van de Gezondheidsraad over risicos van prenatale blootstelling aan stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Fabrikant van Nederlandse medicijnen buit werknemers uit en vervuilt milieu’

  Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport geeft zijn antwoorden op vragen van de Kamerleden Dijksma en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht ‘Fabrikant van Nederlandse medicijnen buit werknemers uit en vervuilt milieu’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken toezeggingen voedsel- en productveiligheid

  Minister van Ark stuurt de Tweede Kamer de stand van zaken toezeggingen over voedsel- en productveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen via voedsel

  Het RIVM heeft onderzocht hoe groot de cumulatieve blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is, en of daarbij veilige grenswaarden worden overschreden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Incident ethyleenoxide in sesamzaad

  Minister Van Ark stuurt een brief over met bestrijdingsmiddelen verontreinigd sesamzaad uit India. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over neonicotinoiden en bieten

  Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over de berichten: ‘De Lugt: ‘Neonics-dossier bieten moet terug op tafel’ en ‘Ook Duitse bietentelers eisen derogatie neonics’ .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over documenten omtrent het stelsel van fosfaatrechten - [Wob-verzoek over documenten omtrent het stelsel van fosfaatrechten.pdf]

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten omtrent het stelsel van fosfaatrechten die betrekking hebben op de individuele beoordeling van 500 melkvee bedrijven naar aanleiding van de staatssteungoedkeuring. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over documenten omtrent het stelsel van fosfaatrechten

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten omtrent het stelsel van fosfaatrechten die betrekking hebben op de individuele beoordeling van 500 melkvee bedrijven naar aanleiding van de staatssteungoedkeuring. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op