Zoekresultaten  1-10 van de 94 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • 9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

  Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (9 e  incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over zelftesten in het hoger onderwijs

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de inzet van zelftesten in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting 9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

  Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (9 e  incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding 9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

  Ministers Van Engelshoven en Slob sturen de Tweede Kamer de 9 e  incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met aanvullende uitgaven vanwege COVID-19. Het gaat om extra middelen voor zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 9e ISB voor extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19

  Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Eerste Kamer over de 9e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) voor het jaar 2021. De ISB gaat over extra middelen voor zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) in verband met COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang van aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Plan van aanpak Aandacht voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Plan van aanpak Aandacht voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Servicedocument Hoger Onderwijs versie 10.0, 7 april 2021 - aanpak coronavirus COVID-19

  Servicedocument dat instellingen handreikingen biedt waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het coronavirus en het hoger onderwijs

  Antwoorden van minister Van Engelshoven op de Kamervragen over de hulp voor Nederlandse uitwisselingsstudenten, stagiairs en instellingen voor hoger onderwijs met de situatie rond het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op