Zoekresultaten  1-10 van de 66 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • Kamerbrief over voortzetten beschikbaarheidsvergoeding OV

  Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) met de decentrale overheden en de OV-bedrijven. Ht overleg ging over de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (OV) in verband met de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de verlenging van coulancemaatregelen voor sectoren van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de effecten van COVID-19 zo klein mogelijk te houden. Daarnaast gaat zij in op de motie van het Kamerlid Postma (CDA) over financiële oplossingen voor de touringcarsector. Ook reageert zij op de motie van het Kamerlid Öztürk (DENK). De motie verzocht de regering om in gesprek te gaan met verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen om uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs te bespreken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan veiligheidsregio's over verlenging maatregelen COVID-19

  Minister De Jonge informeert de Veiligheidsregio's over de verlenging van de maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2010

  Jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2010. In de jaarrapportage is de visie opgenomen over suïcidepreventie op het spoor. Ook wordt ingegaan op de  berichtgeving van de machinistenvakbond over het wachten met het treffen van preventieve maatregelen door de spoorbeheerder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beschikbaarheidsvergoeding OV

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Eerste Kamer over het doortrekken van debeschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) 2021 voor het openbaar vervoer in verband met de coronacrisis. Een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer met een toelichting stuurt zij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief 5 feb 2021 Beschikbaarheidsvergoeding OV

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer van 5 februari 2021 over de nadere besluitvorming over de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) 2021 voor het openbaar vervoer in verband met de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het op omvallen staan van de snelle trein Eurostar

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over de kritieke toestand waarin de Eurostar zich bevindt door het teruggelopen aantal passagiers vanwege de COVID-19-crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluitvorming beschikbaarheidsvergoeding OV

  Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de nadere besluitvorming over de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) voor het openbaat vervoer in 2020 en 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag van de informele videoconferentie met EU-transportministers op 8 december 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven sturen een brief met het verslag van de informele videoconferentie met EU-Transportministers van 8 december 2020 naar de Tweede Kamer. De videoconferentie ging onder meer over de Eurovignetrichtlijn en het Single European Sky (SES) voorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Coulancemaatregelen

  Bekijk document gepubliceerd op