Zoekresultaten  1-10 van de 36 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • Informatie maatschappelijke dialogen medische ethiek

  Minister De Jonge beschrijft de stand van zaken van de maatschappelijke dialogen over medisch-ethische onderwerpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgangsrapportage medische ethiek 2020

  Minister De Jonge meldt de voortgang van zijn beleidsvoornemens uit de nota medische ethiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Pluripotent Stamcelonderzoek

  ZonMw doet een voorstel voor een programma rond pluripotent stamcelonderzoek voor ernstige erfelijke ziekten en de verdere ontwikkeling van embryo-achtige structuren die als modelsysteem kunnen dienen voor embryo’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over het criterium voor niet-therapeutisch onderzoek bij kinderen

  Advies over de vraag welke regeling meer ruimte biedt voor niet-therapeutisch onderzoek bij kinderen: De regeling in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo of de onlangs aanvaarde Europese verordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke reactie op de EU-verordening Klinische Proeven

  Gemeenschappelijke reactie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, VSOP, VOKK en Duchenne Parent Projectop de EU-verordening Klinische Proeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over de leeftijdsgrens voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

  Brief van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) over de vraag of de grens waarop kinderen zelf mogen beslissen over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, verlaagd zou moeten worden naar 16-jarige leeftijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de maatregelen coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor OCW

  Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de maatregelen coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij VSO over interdepartementaal beleidsonderzoek: Universitair Medische Centra (UMC’s)

  Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) en minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het vso over de positioneringsnota universitair medische centra en de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek: Universitair Medische Centra (umc’s)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift antwoordbrief Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens over de rol van wetenschap binnen de psychiatrie en de informatie op de website van RIVM/Nationaal Kompas Volksgezondheid ten aanzien van demedicalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op