Zoekresultaten  1-10 van de 889 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Overzicht van aangetroffen exotische muggen

  Bijlage bij Kamervragen over het Westnijlvirus en de tijgermug. Een overzicht van de aangetroffen exotische muggen (de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus), Aziatische bosmug (Aedes japonicus), Gelekoortsmug (Aedes aegypti), Amerikaanse rotspoelmug (Aedes atropalpus), Aedes koreicus, Aedes triseriatus).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het Westnijlvirus en de tijgermug

  Minister Schouten beantwoordt schriftelijke vragen over het Westnijlvirus en de tijgermug en stuurt een bijlage mee met een overzicht van aangetroffen exotische muggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over update vogelgriep en deskundigenverslag

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) en over de actuele situatie in Nederland en Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over zoönosen

  Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het beleid omtrent zoönosen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor Schmallenbergvirus

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid (PvdD) over het advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor het Schmallenbergvirus. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over jacht op wilde zwijnen tijdens avondklok

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de jacht op wilde zwijnen tijdens de avondklok.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief resultaten project Private Borging Voedselketens

  Ministers Van Ark en Schouten delen de resultaten van het project Private Borging Voedselketens. Dit project komt voort uit de oproep van de ministers aan alle partijen in de plantaardige en dierlijke voedselproducerende ketens om de manier waarop de voedselveiligheid door zelfregulering is geborgd, te analyseren en zo nodig met verbeteracties te komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over zoönosenbeleid waaronder instelling expertgroep

  Minister van Ark en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over het zoönosenbeleid waaronder instelling expertgroep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over gebruik antibiotica in kalverhouderij

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de brandbrief van Dier & Recht over het gebruik van antibiotica in de kalverhouderij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over SARS-CoV-2 bij nertsenbedrijf in Putten

  Minister De Jonge en minister Schouten sturen een brief over de stand van zaken over SARS-CoV-2 bij nertsenbedrijf in Putten.

  Bekijk document gepubliceerd op