Zoekresultaten  1-10 van de 361 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming

  Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het draagvlakoverleg voor een permanente regeling voor digitaal vergaderen en digitale besluitvorming door provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over zelfdoding van tieners en ervaringen op social media

  Minister De Jonge (VWS) over ouders van zelfdoding dat verband zou houden met ervaringen op social media. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de artikelen ‘Molly Russell’s father: cutting, biting, burning — my daughter was shown it all on social media’ en ‘You have amazing ability, Damian Hinds tells tech chiefs — now use it to do good’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over registratie levenloos geboren kind na abortus

  Staatssecretaris Knops beantwoordt vragen over registratie van een levenloos geboren kind na een abortus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het dwarsbomen van kamerverhuur in verzorgingshuizen door de verhuurderheffing

  Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Siderius en Karabulut (beiden SP) over het bericht dat de kamerverhuur in verzorgingshuizen door de verhuurderheffing wordt gedwarsboomd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langer zelfstandig wonen

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over langer zelfstandig wonen voor mensen met behoefte aan zorg en ondersteuning, en de rol van de Rijksoverheid daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen: een verhaal met veel gezichten

  Rapport van Companen over de woonvoorkeuren voor specifieke woonvormen voor ouderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Monitor Continuiteit van langdurige zorg

  Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de mogelijke effecten van de maatregel langer thuis wonen op de continuïteit van intramurale zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst

  Rapport van ABF Research over de effecten voor de woningmarkt van de vergrijzing en de hervormingen in de langdurige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Randvoorwaarden voor extramuraal wonen bij ZZP’s VV 01 t/m 04

  Rapport van RIGO naar de randvoorwaarden in de woonsituatie om mensen die voorheen een indicatie ZZP VV1 01 t/m 04 kregen, extramuraal te kunnen laten wonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Belemmeringen bij het opzetten van woonzorgarrangementen voor senioren

  Rapport van Panteia naar de (potentiële) belemmeringen bij het opzetten van woonzorgarrangementen.

  Bekijk document gepubliceerd op