Zoekresultaten  1-10 van de 41 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
Datum beschikbaar: ouder dan een jaarverwijder
 • Reactie op GZ rapport Zorgproces rond operaties voor borstkanker is verantwoord.

  Reactie van de minister van VWS op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Zorgproces rond operaties voor borstkanker is verantwoord’.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht in het sociaal domein

  Deze factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een algemeen overzicht van het toezicht op de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Participatiewet en Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In deze vier wetten en de bijbehorende lagere regelgeving staan de eisen over het toezicht op de uitvoering van de wetten. Deze factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vraag van CU en SGP over abortus

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan (Ont)Regel de Zorg

  Het doel van dit programma en de hierin beschreven acties is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over programma (Ont)Regel de Zorg

  Ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over een programma om de ervaren regeldruk in de zorg terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over directe toegang huidtherapeuten

  Brief waarin de minister van olksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer informeert over de gevolgen van het niet invoeren van de directe toegang voor huidtherapeuten per 1 januari 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Zorgverzekeringen Flight 1 Eindejaarscampagne 2019

  Rapportage van het effectonderzoek naar de eindejaarscampagne (Flight 1) over zorgverzekeringen in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek 'Zorgverzekeringen' Flight 2 Eigen risico januari 2020

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne (Flight 2) in januari 2020 over het eigen risico van de zorgverzekering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Wet verbod verticale integratie

  Brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer over de Wet verbod verticale integratie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 8 mei 2020

  Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 8 mei 2020. Bekijk de  hele persconferentie via YouTube .