Zoekresultaten  1-20 van de 22.418 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Technische beoordeling aansluiting op CoronaCheck

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Interview: Het Janssen-vaccin is veilig en effectief: waarom wordt het niet meer standaard gegeven?

  Onlangs besloot het kabinet om het Janssen-vaccin alleen nog aan bepaalde groepen te geven. Marc Bonten, arts-microbioloog, legt uit waarom dit een logische beslissing was. En dat iedereen die het Janssen-vaccin heeft gekregen gerust kan zijn. Niet voor niets kan elke 18-plusser die dat wil nu zelf voor het vaccin van Janssen kiezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

  • Open.overheid.nl (gepubliceerd op 23-06-2021 | NL/REPOSITORY-PLOOI/RONL-A3FA091C-4D9E-44BF-AAB4-4C9FE8B80DD3/1/INTERVIEW-HET-JANSSEN-VACCIN-IS-VEILIG-EN-EFFECTIEF-WAAROM-WORDT-HET-NIET-MEER-STANDAARD-GEGEVEN/INTERVIEW-HET-JANSSEN-VACCIN-IS-VEILIG-EN-EFFECTIEF-WAAROM-WORDT-HET-NIET-MEER-STANDAARD-GEGEVEN)
 • Nieuw vandaag

  Coronabewijs regelen: praktische problemen en oplossingen

  De meeste mensen kunnen met de CoronaCheck-app of via CoronaCheck.nl op een makkelijke manier hun gegevens ophalen. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie het minder makkelijk gaat. Bijvoorbeeld omdat ze geen smartphone hebben. Of omdat de gegevens niet beschikbaar zijn. 

  Bekijk document gepubliceerd op

  • Open.overheid.nl (gepubliceerd op 23-06-2021 | NL/REPOSITORY-PLOOI/RONL-FECA4128-BFB2-418D-B489-10A62D42EB93/1/VACCINATIEBEWIJS-REGELEN/VACCINATIEBEWIJS-REGELEN)
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief reactie op uitspraak rechtbank over bekendmaking identiteit zaaddonor

  Minister De Jonge (VWS) reageert op het vonnis van de rechtbank Den Haag over 'Bekendmaking identiteit zaaddonor moet niet worden geweigerd'. De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de schaderegeling voor slachtoffers in de jeugdzorg

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt Kamervragen over aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven van slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie documenten Toezicht Sociaal Domein

  Minister De Jonge (VWS) reageert op de terugblik op de jaren 2016-2019 en het nieuwe meerjarenprogramma 2021-2024 van het programma Toezicht Sociaal Domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over beleidsreactie op RIVM-onderzoek blootstelling chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties

  Staatssecretaris Visser beantwoordt schriftelijke (feitelijke) vragen over de beleidsreactie op ‘RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief beroep op Comptabiliteitswet 2016 artikel 2.27 voor maatregelen steun- en herstelpakket

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) doet een beroep op lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016 voor enkele maatregelen uit het steun- en herstelpakket. Dit doet zij omdat de uitvoering van deze maatregelen niet kan wachten tot het parlement de bijbehorende begroting heeft goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen als de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief verkenning zelftesten voor toegang en advies versoepeling vervoer ouderen

  Minister De Jonge (VWS) stuurt de verkenning naar de mogelijkheden om zelftesten te gebruiken voor het verkrijgen van een toegangsbewijs en het advies over versoepeling van de richtlijnen voor het vervoer van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Ontheffing Orange Swallow - Lepu test

  In deze publicatie vindt u het besluit op de aanvraag van Orange Swallow voor ontheffing ex artikel 8 van de Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh) voor de SARSCoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) van fabrikant Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. Het gaat om een tijdelijke ontheffing voor een antigeen-sneltest waarmee mensen zichzelf op corona kunnen testen .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht informatie coronavaccin Janssen

  Overzicht met informatie over het coronavaccin van Janssen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief 5e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de 5 e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer. De begroting bevat aanvullende uitgaven door COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  5e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW

  Wetvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2021 (5 e incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen), met memorie van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over website 'Fit op jouw manier'

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen over de website 'Fit op jouw manier'. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad zelftesten corona

  In dit informatieblad leest u informatie over de coron zelftest. U leest wanneer u wel een zelftest kunt doen. En wanneer niet. U leest ook uitleg over de uitslag van de zelftest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e Kamerbrief gevolgen COVID-19 in mbo en ho

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een 2e brief over de gevolgen van COVID-19 in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over coronasteun grootwinkelbedrijven

  Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Grootwinkels staan aan rand afgrond'. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bsa, Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt 2 rapporten over de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021 en over de Monitor Associate degree-opleiding naar de Tweede Kamer. De rapporten gaan onder meer over de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over sociaaleconomische gezondheidsverschillen door coronapandemie

  Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over sociaaleconomische gezondheidsverschillen door de coronapandemie. De Tweede Kamerleden Leijten en Hijink (beiden SP) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak

  Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de initiatiefnota van het CDA over cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak. 

  Bekijk document gepubliceerd op