Zoekresultaten  1-10 van de 20.756 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Eindrapport Kostenonderzoek opleiding abortusartsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Addendum Kostenonderzoek Opleiding Abortusartsenosten

  Dit addendum presenteert de aanpak, uitgangspunten en resultaten van het aanvullende onderzoek naar de kosten van de opleiding van een abortusarts tot sedationist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Procedure voor ontheffing voor antigeen sneltest als zelftest

  Fabrikanten en leveranciers van een antigeen corona sneltest kunnen een tijdelijke ontheffing aanvragen zodat hun product als corona zelftest op de Nederlandse markt mag worden gebracht. In dit document leest u wat de procedure is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aandacht voor elkaar - verhalen

  In dit magazine staan verhalen over mensen die in deze coronatijd aandacht voor elkaar hebben. Bijvoorbeeld studenten die samen met ouderen soep koken. Of de start van het Bel-me-wel-register waar mensen die het moeilijk hebben een luisterend oor vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Eindrapport Tozo

  Op verzoek van SZW, VNG en Divosa hebben de Beleidsonderzoekers een procesevaluatie gedaan naar de totstandkoming van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De evaluatie heeft betrekking op de periode tussen 15 maart en 30 juni, en daarmee op de volledige Tozo 1-periode en de ontwikkeling en implementatie van Tozo 2. De procesevaluatie beschrijft binnen welke context en op welke manier de Tozo tot stand is gekomen en wat de betrokken partijen van de samenwerking gedurende dit proces kunnen leren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Toestemmingen voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners'

  Deze brochure beschrijft de regels voor toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief over tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg

  Minister Dekker reageert op een brief van een burger die vragen heeft gesteld naar aanleiding van het debat van 16 december 2020 over het eindrapport van de Commissie De Winter. De vragen gingen over het pakket aan maatregelen voor de tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Gemeentegrens wordt gesloten voor ongewenste zorgvragers'

  Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht 'Gemeentegrens wordt gesloten voor ongewenste zorgvragers'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beschikbaarheidsvergoeding OV

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Eerste Kamer over het doortrekken van debeschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) 2021 voor het openbaar vervoer in verband met de coronacrisis. Een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer met een toelichting stuurt zij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen - Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen, versie 5 november 2020

  Richtlijn voor gemeenten en organisatoren van opvang voor dak- en thuisloze mensen in verschillende versies.

  Bekijk document gepubliceerd op