Zoekresultaten  1-10 van de 594 resultaten

 • Kritieke pad schema 5 minimale eisen bij invoering Omgevingswet

  Schematisch overzicht van de cruciale activiteiten voor het realiseren van de minimale criteria voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over de uitwerking van de roadmap Route2022. In de roadmap Route2022 zijn de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld gebracht. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afronding nahangprocedure NOVI

  Minister Ollongren schrijft een brief met een toelichting in het kader van de afronding van de nahangprocedure NOVI. NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

  Minister Ollongren schrijft een brief over de resultaten van het onderzoek naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek verplichte stedelijke herverkaveling

  Onderzoek naar de mogelijke effecten van een regeling voor verplichte stedelijke herverkaveling, welke aandachtspunten hieraan verbonden kunnen worden voor de vormgeving van zo een regeling en welke nadere uitzoekpunten er zijn op basis van de behandeling van de casuïstiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding maandoverzicht januari aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Minister Ollongren stuurt de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over januari 2021 en een rapport over de toegankelijkheid van het Omgevingsloket. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet IenW 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Verzamelwet IenW 2020

  De nota bevat wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedinfsbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet IenW 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2020 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”

  Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer het KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet” aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op