Zoekresultaten  1-10 van de 2.189 resultaten

 • Factsheet 'Leerorkest voor alle kinderen!'

  Het Leerorkest is een muzikaal en sociaal programma dat kinderen sterker en gelukkiger wil maken. Het Leerorkest is actief in lage inkomenswijken en werkt intensief samen met scholen en andere culturele en sociale partners. Muziek maken heeft een uiterst positief effect op ontwikkeling van de hersenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persconferentie Nationaal Programma Onderwijs

  Op woensdag 17 februari 2021 om 14.00 uur gaven demissionair ministers Van Engelshoven en Slob een persconferentie over het Nationaal Programma Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tussenevaluatie werkdrukakkoord basisonderwijs

  Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de tussenevaluatie van het akkoord met onderwijsorganisaties over de aanpak van de werkdruk in het basisonderwijs en over het vervolg van de inzet van de werkdrukmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamvervragen over de verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Minister Slob beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 27 januari 2021. De vragen gingen over het bericht dat de Inspectie van het Onderwijs de bekostiging van de Joodse school Cheider gedeeltelijk heeft opgeschort.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpak voortijdig schoolverlaten

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) ten tijde van corona.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen SO financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

  Minister Slob en minister Van Engelshoven beantwoorden vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over hun brief van 13 oktober 2020 over de financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vragen Vaste Commissie vrijwillige ouderbijdrage en Profielenberaad

  Minister Slob beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over de brief van 24 november 2020 van het Profielenberaad. De brief ging over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vragen vrijwillige ouderbijdrage en Profielenberaad

  Minister Slob beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over de brief van 24 november 2020 van het Profielenberaad naar de Tweede Kamer. De brief ging over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over aanjager voor aanpak lerarentekort - Inventarislijst bij besluit op Wob-verzoek over aanjager voor aanpak lerarentekort

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanstelling van een 'aanjager voor de aanpak van het lerarentekort'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over aanjager voor aanpak lerarentekort

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanstelling van een 'aanjager voor de aanpak van het lerarentekort'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op