Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimte en infrastructuurverwijder
 • Kamerbrief over voortgang Nationale Omgevingsvisie

  Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer met deze eerste jaarlijkse voortgangsbrief over de voortgang die is geboekt in het leefomgevingsbeleid sinds de publicatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht over faillissement van BOPEC

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Faillissement van BOPEC kost overheid Bonaire € 300.000'. Zij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Kuiken (PvdA) en Diertens (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over Uitvoeringsagenda-VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Minister Ollongren biedt de Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan. Het zijn afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk om elkaar in de uitvoering in de fysieke leefomgeving te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Samenwerkingsafspraken voor de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee wordt een proces in gang gezet waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en meer in samenhang gemaakt kunnen worden, voor een mooier en sterker, gezonder en duurzamer Nederland.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport PBL over inzichten uit mondiale milieuverkenningen

  Staatssecretraris Van Veldhoven geeft haar reactie op het rapport 'Inzichten uit mondiale milieuverkenningen –lessen voor Nederland'van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen uit inbreng schriftelijk overleg Toezicht en handhaving 14 oktober 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven reageren op de inbreng van de Tweede Kamer voor het schriftelijk overleg Toezicht en handhaving van 14 oktober 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie Kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid

  Onderzoek of de huidige kennisinfrastructuur voor omgevingsveiligheid voldoende aansluit bij de nieuwe behoeften en manier van werken die de Omgevingswet met zich meebrengt. Het doel is te komen tot een visie op en contouren van een toekomstbestendige kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op