Zoekresultaten  1-5 van de 5 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Beantwoording vragen over strategie voor duurzame chemische stoffen en BNC-fiche

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer. De commissies hadden vragen gesteld naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie (EC) over een strategie voor duurzame chemische stoffen en het BNC-fiche over deze mededeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019)

  Het rapport bevat de Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland

   Staatssecretraris Van Veldhoven stuurt het rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019), de Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s'naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

  Staatssecretaris Van Veldhoven geeft een beleidsreactie op het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij. Ook gaat zij in op 2 moties over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op vervolgadvies over gezondheidsrisico's rond veehouderijen

  Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's voor omwonenden van veehouderijen.

  Bekijk document gepubliceerd op