Zoekresultaten  1-10 van de 8.787 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief bij advies Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het eindrapport 'Om de leefomgeving' van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Zij bespreekt daarbij de belangrijkste punten uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Om de leefomgeving Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur

  De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) geeft advies over de mogelijkheden om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken en het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Daarbij gaat de commissie in op de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden in het stelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsbrief 2019

  De bijlage bevat de planning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Planningsbrief 2019

  Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) sturen de planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modernisering Milieubeleid

  De Rijksoverheid wil de problemen en uitdagingen van de 21e eeuw in het milieu- en duurzaamheidsbeleid aanpakken. Om dit te bereiken, is een modernisering van het huidige milieubeleid nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen voor ontvangst eindrapport kennisprogramma Lumbricus bij eindsymposium (online), 3 maart 2021

  Toespraak vab minister Van Nieuwenhuizen op 3 maart 2021 bij de afronding van Lumbricus, een 4-jarig kennisprogramma over innovatief waterbeheer op de hoge zandgronden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over EMK terrein in Krimpen aan den IJssel

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het EMK-terrein(ExploitatieMaatschappij Krimpen) in Krimpen aan den IJssel en de staat van de damwanden rond het terrein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over worteldoeken in Nederlandse rivieren

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Rijkswaterstaat moet niet-functionele worteldoeken opruimen' en 'Langs Nederlandse oevers ligt meer plastic afval dan in het meest vervuilde stuk oceaan'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over uitvoering motie over nieuwe APK-roetfiltertest

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer naar aanleiding van haar brief van 12 januari 2021 over de uitvoering van de gewijzigde motie over de nieuwe APK-roetfiltertest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het grotere aantal mensen met kanker in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van 2 onderzoeken van de GGD Kennemerland naar het grotere aantal mensen met longkanker of borstkanker en buikvlieskanker in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem.

  Bekijk document gepubliceerd op