Zoekresultaten  1-50 van de 153 resultaten

 • Overzicht publicaties ILT december 2020 januari februari 2021

  Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van december 2020 tot en met februari 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van december 2020 tot en met februari 2021

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van december 2020 tot en met februari 2021 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele VTC EU-milieuministers 18 maart 2021

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Van 't Wout sturen het verslag van de informele videoconferentie met milieuministers van de Europese Unie (EU) naar de Tweede Kamer. De conferentie vond plaats op 18 maart 2021. Onderwerpen van de videoconferentie waren de EU-klimaatadaptatiestrategie, het Europees Semester en de Batterijenverordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht over branden bedrijf AVI

  Staatssecretaris van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Bossche bedrijf AVI werd eerder op de vingers getikt voor branden'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jong Leren Eten - terugblik

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang en beleidskader programma’s DuurzaamDoor en Jong Leren Eten

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de kennis- en innovatieprogramma’s “DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie” (DD) en “Jong Leren Eten” (JLE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Minister Ollongren biedt de Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan. Het zijn afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk om elkaar in de uitvoering in de fysieke leefomgeving te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief beantwoording vragen Integrale Circulaire Economie Rapportage

  Staatssecretaris Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de vragen voor het schriftelijk overleg Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij advies Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het eindrapport 'Om de leefomgeving' van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Zij bespreekt daarbij de belangrijkste punten uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Om de leefomgeving Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur

  De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) geeft advies over de mogelijkheden om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken en het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Daarbij gaat de commissie in op de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden in het stelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Samenwerkingsafspraken voor de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee wordt een proces in gang gezet waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en meer in samenhang gemaakt kunnen worden, voor een mooier en sterker, gezonder en duurzamer Nederland.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over EMK terrein in Krimpen aan den IJssel

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het EMK-terrein(ExploitatieMaatschappij Krimpen) in Krimpen aan den IJssel en de staat van de damwanden rond het terrein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Milieubeleidskader (definitieve versie)

  In het Nationaal Milieubeleidskader staat wat de Rijksoverheid wil doen aan een veilig, gezond en schoon leefmilieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie programma Duurzame Veiligheid 2030 Eindrapport

  Het rapport evalueert het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030). In het programma werken de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samen om de veiligheid in de (petro)chemische sector te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie subsidieregeling omgevingsveiligheid SVO

  Het rapport bevat een evaluatie van de Subsidieregeling Omgevingsveiligheid (SVO). De regeling is ook bekend onder de naam 'regeling Safety Deals' (regeling SD's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over omgevingsveiligheid en milieurisico's

  Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de beleidsaanpak om de leefomgeving nog schoner, gezonder en veiliger te maken. Daarbij gaat zij in op 2 evaluaties op het gebied van het beperken en voorkomen van incidenten in de (petro)chemie. Ook bespreekt zij de resultaten van afgeronde onderzoeken naar de veiligheid van multi-fuel tankstations.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interne en externe afstanden voor multi-fuel tankstations

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoeken de veiligheid bij de aanvoer en opslag van multi fuel tankstrations. Het RIVM onderzocht de toepassing van interne veiligheidsafstanden bij een multi-fuel tankstation.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidsaspecten van multifueltankstations

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoeken de veiligheid bij de aanvoer en opslag van multi fuel tankstrations. Het IFV onderzocht de technische en organisatorische aspecten van de veiligheid van multi-fuel tankstations.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Multi Fuel Tankstations Effecten op Basisne

  Het rapport bevat een verkenning naar de veiligheid van het transport van nieuwe brandstoffen voor wegvoertuigen, zoals waterstof, bij het basisnet en de vastgestelde routes voor het transport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding - [Besluit op Wob-verzoek over uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding.pdf]

  Besluit op een verzoek om informatie over panden gelegen in de provincie Gelderland waarbij gebruik is gemaakt van de ‘uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn' over de periode van 1 januari 2017 tot en met 23 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding

  Besluit op een verzoek om informatie over panden gelegen in de provincie Gelderland waarbij gebruik is gemaakt van de ‘uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn' over de periode van 1 januari 2017 tot en met 23 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding - Bijlage bij besluit op Wob-verzoek over uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding

  Besluit op een verzoek om informatie over panden gelegen in de provincie Gelderland waarbij gebruik is gemaakt van de ‘uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn' over de periode van 1 januari 2017 tot en met 23 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over strategie voor duurzame chemische stoffen en BNC-fiche

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer. De commissies hadden vragen gesteld naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie (EC) over een strategie voor duurzame chemische stoffen en het BNC-fiche over deze mededeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT september oktober november 2020

  Het overzicht bevat de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van september tot en met november 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij overzicht publicaties ILT van september tot en met november 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van september tot en met november 2020 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording feitelijke vragen Balans van de Leefomgeving

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt feitelijke vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het rapport 'Balans van de Leefomgeving 2020, burger in zicht, overheid aan zet'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport PBL-onderzoek leefomgeving en milieubeleid

  Het rapport bevat de resultaten van de vragenlijst bij het rapport 'Balans van de Leefomgeving 2020, burger in zicht, overheid aan zet' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatschappelijke betrokkenheid bij de leefomgeving

  Het rapport vormt de achtergrond bij de Balans van de Leefomgeving 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het richt zich op de maatschappelijke betrokkenheid bij de leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Air Pollution and Mortality in Seven Million Adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS)

  Het rapport richt zich op het verband tussen langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging en de hoogte van de sterftecijfers in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabellen klimaat en energie

  De tabellen bevatten de antwoorden op vragen over klimaat en energie uit de vragenlijst van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in vergelijking met andere onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording SO Externe Veiligheid 24 november 2020

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer uit het Schriftelijk Overleg Externe Veiligheid van 24 november 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Wassenberg over leefomgeving en aantallen milieueffectrapportages

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de motie van het Kamerlid Wassenberg (PvdD). De motie verzoekt de regering om te onderzoeken wat de effecten zijn voor de leefomgeving van het teruglopende aantal milieueffectrapportages en de Kamer daarover te informeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag SO Milieuraad 7 december 2020

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes doen verslag van het schriftelijk overleg van 7 december 2020 voor de Milieuraad op 17 december 2020 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Rli 2021-2022

  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stuurt het werkprogramma voor de periode 2021-2022 naar minister Van Nieuwenhuizen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief werkprogramma 2021-2022 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de periode 2021-2022 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Special DuurzaamDoor - Van kiem naar bloemenveld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij PBL-notitie ove waardering van de buitenruimte

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de notitie '‘Waardering van de buitenruimte. Een analyse naar aanleiding van de Motie Koerhuis-Van Eijs' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij kort in op de motie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waardering van de buitenruimte

  Het rapport bevat een analyse naar aanleiding van de Motie Koerhuis-Van Eijs die verzocht om onderzoek te doen naar de tevredenheid met de buitenruimte en in bredere zin de kwaliteit van de directe leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport PBL over inzichten uit mondiale milieuverkenningen

  Staatssecretraris Van Veldhoven geeft haar reactie op het rapport 'Inzichten uit mondiale milieuverkenningen –lessen voor Nederland'van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019)

  Het rapport bevat de De Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland

   Staatssecretraris Van Veldhoven stuurt het rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019), de Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s'naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedifferentieerd rijden Economische effecten

  Her rapport richt zich op de economische effecten van een snelheidsbeperking voor het goederenvervoer per spoor tussen Meteren – Boxtel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op inbreng so Begroting 2021 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven reageren op de inbreng van de Tweede Kamer voor het schriftelijk overleg voor de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedifferentieerd rijdenJuridische analyse

  Het rapport gaat over een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden in de (spoorweg)wetgeving voor het invoeren van 'gedifferentieerd  rijden' van goederentreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Gedifferentieerd rijden goederentreinen Managementsamenvatting

  Het rapport geeft een managementsamenvatting van het onderzoek naar de doelmatigheid van gedifferentieerd rijden op het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedifferentieerd rijden

  Het rapport richt zich op de invloed (impact) van langzamer rijden van goederentreinen op het traject Meteren –Boxtel, tussen 23.00 en 7.00 uur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trillingsonderzoek praktijkproef gedifferentieerd rijden Onderzoeksrapportage

  Het rapport onderzoekt trillingen veroorzaakt door goederentreinpassages op 7 locaties langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Het onderzoek richt zich op de relatie tussen goederentreinsnelheid en trillingsniveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Afwegingskader gedifferentieerd rijden in de nacht Ingevuld voor het traject Meteren-Boxtel

  Het rapport richt zich op de ontwikkeling van een afwegingskader voor het gedifferentieerd rijden van goederentreinen in de nacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Quickscanmaatschappelijke effecten gedifferentieerd rijden

  De rapportage geeft een 1te beeld van de verwachte (economische) effecten van gedifferentieerd rijden door goederentreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedifferentieerd Rijden goederentreinen Rapport Systeemeffecten en -kosten

  Het rapport bevat het onderzoek naar de effecten, haalbaarheid en kosten van gedifferentieerd rijden. Het richt zich daarbij op de spoorwegsystemen en de veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op