Zoekresultaten  1-10 van de 2.489 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ruimte en infrastructuurverwijder
 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel

  Staatssecretaris an Weyenberg (IenW) stuurt 2 rapporten over de verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32813, nr. 822 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van het lid Leijten over via eigendom zeggenschap verkrijgen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De inzet van ambtenaren voor een privékwestie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32813, nr. 824 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van de leden Leijten en Van Raan over geen nieuwe subsidierelaties zonder harde afspraken over gezondheidswinst

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32813, nr. 831 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van het lid Van Haga over het subsidiebedrag beschikbaar stellen voor vernieuwing en verduurzaming van de ovens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32813, nr. 830 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van het lid Boucke c.s. over juridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren

  Bekijk document gepubliceerd op