Zoekresultaten  1-10 van de 2.469 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Energieverwijder
 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel

  Staatssecretaris an Weyenberg (IenW) stuurt 2 rapporten over de verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen om de energietransitie bij de maakindustrie in het ‘zesde cluster’ te bevorderen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatie AFI-richtlijn

  Staatssecretaris Van Weyenberg (ienW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de AFI-richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluaation of Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure

  Het document bevat de evaluatie van de AFI-richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beoordeling van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over beoordeling van het Fit-for-55-pakket (Ff55) van de Europese Commissie. Deze voorstellen zijn onderdeel van de Europese Green Deal en geven invulling aan de wettelijke verplichting van de Europese Unie (EU) om in 2030 ten minste netto 55% broeikasgasemissiereductie te realiseren ten opzichte van 1990. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op