Zoekresultaten  1-10 van de 171 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel

  Staatssecretaris an Weyenberg (IenW) stuurt 2 rapporten over de verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie Hagen Boucke.

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de motie van de Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66). De motie verzoekt de regering de effecten op milieu en gezondheid van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel in beeld te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) reageert op de petitie van 50 hoogleraren en andere wetenschappers van 22 juni 2021 over de zorgen over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over GGD-directeur die naam Tata Steel uit rapport over longkanker laat schrappen

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapporten Adviescommissie VTH en ARK over milieucriminaliteit en leefomgeving

  Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Het rapport heeft als titel 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'. Daarnaast reageert hij op het rapport 'Handhaven in het duister' van de Algemene Rekenkamer (ARK) over milieucriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over openbaarmaking rapport over gezondheid rond Tata Steel

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'RIVM houdt rapport over gezondheid rond Tata Steel nog lang onder de pet'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid  Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op