Zoekresultaten  1-10 van de 5.717 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Toespraak staatssecretaris Vivianne Heijnen - Herdenking Bijlmervliegramp Amsterdam

  ‘Het lot kiest niet. Dit is een ramp die ons allemaal raakt. En hoe donker ook, er is altijd het licht waarin mensen elkaar vinden, helpen en troosten. Onderlinge verschillen zijn weggevaagd en we zijn bij elkaar als broeders en zusters. Net als dertig jaar geleden.’ Dat zegt staatssecretaris Heijnen bij de herdenking van de Bijlmer vliegramp op dinsdag 4 oktober 2022 in Amsterdam.

 • Nieuw vandaag

  Factsheet Seksuele gezondheid en welzijn van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over beleidsvisie seksuele gezondheid

  Minister Kuipers (VWS) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de beleidsvisie en de speerpunten rondom seksuele gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

  Het verslag gaat over de internetconsultatie over wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om beperking van CO2-uitstoot door verkeer. De regeling richt zich op zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit. De consultarie vond plaats van 28 oktober tot en met 26 november 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Beantwoording Kamervragen lid Van Raan PvdD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Diagnostiek woon-werkverkeer 2021

  Enquêteformulier voor alle werkgevers in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Regeldruk

  Het rapport bespreekt de administratieve lasten van het ontwerpbesluit met regels over werkgebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen aar aanleiding van haar brief van 22 juni 2022. De brief ging over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat hierbij om het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over privéjachten en privévliegtuigen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de artikelen 'The huge impact of private jets' en 'Superyachts symbolize climate breakdown'. Het Tweede Kamerlid  Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld. Hij stuurt een beslisnota mee met de antwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's Kamerbrief personenmobiliteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op