Zoekresultaten  1-10 van de 82 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel

  Staatssecretaris an Weyenberg (IenW) stuurt 2 rapporten over de verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie Hagen Boucke.

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de motie van de Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66). De motie verzoekt de regering de effecten op milieu en gezondheid van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel in beeld te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) reageert op de petitie van 50 hoogleraren en andere wetenschappers van 22 juni 2021 over de zorgen over het milieu in de grensregio Zuid-Limburg. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over GGD-directeur die naam Tata Steel uit rapport over longkanker laat schrappen

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen’

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen’. De Tweede Kamerleden Bouchallikht en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapporten Adviescommissie VTH en ARK over milieucriminaliteit en leefomgeving

  Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Het rapport heeft als titel 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'. Daarnaast reageert hij op het rapport 'Handhaven in het duister' van de Algemene Rekenkamer (ARK) over milieucriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over openbaarmaking rapport over gezondheid rond Tata Steel

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'RIVM houdt rapport over gezondheid rond Tata Steel nog lang onder de pet'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid  Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Chemelot14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas mag lozen

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen'. Zij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Hagen en De Groot (beiden D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Brief nav brief PNH over tussentijdse rapportage RIVM onderzoek

  Bijlage bij de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De bijlage gaat over de normen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen en cumulatie (toename) van deze stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op