Zoekresultaten  1-10 van de 471 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Energieverwijder
 • Kerndilemma’s bij de invulling van de zorgplicht met betrekking tot schade door nieuwe en toekomstige mijnbouwactiviteiten.

  Kerndilemma’s bij de invulling van de zorgplicht met betrekking tot schade door nieuwe en toekomstige mijnbouwactiviteiten.Een verkennend onderzoek in opdracht van de Mijnraad. De Mijnraad wil een duurzame visie ontwikkelen op het vraagstuk van schadeafwikkeling bij toekomstige en nieuwe mijnbouwactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030 - 2050

  Dit rapport is opgesteld door TNO en EBN in opdracht van het ministerie van EZK en beschrijft de toekomstige behoefte aan ondergrondse energieopslag in Nederland. Het onderzoek bevestigt het belang van ondergrondse energieopslag voor een duurzaam energiesysteem. Op basis van de bevindingen schetsen TNO en EBN mogelijke ontwikkelpaden voor ondergrondse energieopslag in Nederland tot 2050. Daarnaast geven ze aanbevelingen voor beleid en regelgeving. Tevens geeft het rapport aan welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om keuzes te maken voor de periode na 2030. Het onderzoek concludeert dat de behoefte aan ondergrondse opslag tot 2030 redelijk in te passen is binnen het bekende potentieel. Onder meer door de toename van weersafhankelijke energiebronnen als zon en wind, die meer flexibiliteit zullen vragen van het energiesysteem, is de verwachting dat de vraag naar ondergrondse energieopslag op de lange termijn sterk zal toenemen. Het rapport bevat het technische rapport en het beleidsadvies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software - [Roadmap DVHS interactief NED.epub]

  In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software - [Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software.pdf]

  In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op