Zoekresultaten  1-10 van de 349 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software - [Roadmap DVHS interactief NED.epub]

  In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software - [Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software.pdf]

  In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar aanpak bestrijding van veelplegersvan faillissementsfraudeEindrapport

  Het onderzoek richt zich op de aard en omvang van de groep veelplegers in de faillissementsfraude en hun manier van werken. Daarnaast gaat het over de manier waarop de verschillende partijen veelplegers van faillissementsfraude aanpakken en de verbetering van deze aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op