Zoekresultaten  1-10 van de 41 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport

  Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020 15 juni 2021

  De Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2020 geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van de toezichthouders en van majeure risicobedrijven.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020

  De rapportenbundel bevat rapporten, brieven en jaarverslagen over de naleving en handhaving bij Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectieproject Maatregelen tegen overvullenPGS 29 opslagtanks

  Het rapport gaat over een steekproef met inspecties van brzo en niet brzo bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen) met p29 opslagtanks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectieresultaten van aangekondigde en onaangekondigde Brzo-inspecties

  Het rapport onderzoekt het effect van aangekondigde en onaangekondigde inspecties bij Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen).

  Bekijk document gepubliceerd op