Zoekresultaten  1-10 van de 67 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: ouder dan een jaarverwijder
 • Overzicht publicaties ILT

  Het document bevat een overzicht van de publicaties (rapporten) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de periode oktober 2019 tot en met mei 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief overzicht publicaties ILT van oktober 2019 tot en met mei 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2019 tot en met mei 2020 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwe visie op milieu

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten onderzoeken of de beknopte samenvatting van de nieuwe milieuvisie leesbaar en begrijpelijk is. Het onderzoek dient ook om het ministerie gevoel te geven voor hoe over het onderwerp milieu gesproken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken organistie ILT

  Minister Van Nieuwenhuizen geeft een toelichting op de stand van zaken van de herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waardevol Toerisme onze leefomgeving verdient het (RLI)

  Het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) richt zich op de negatieve gevolgen van het toerisme voor leefomgeving en samenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op Rli-advies Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het

  Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over het advies ’Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij werkprogramma 2020-2021 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de brief over het werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de periode 2020-2021 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over Rli-werkprogramma 2020-2021

  Afschrift van de brief van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het werkprogramma 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

  Minister Schouten beantwoordt mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Milieu en Wonen, de antwoorden aan op de vragen bij de brief over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid

  Minister Wiebes informeert Tweede Kamer over Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op