Zoekresultaten  1-10 van de 121 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
 • Vooronderzoek monitoring (prijs)ontwikkeling in de inburgeringsmarkt

  In 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Met de invoering van deze wet worden gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het tijdig en passend organiseren van een inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielmigranten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenarchitectuur - Hoofdlijnendocument Veranderopgave Inburgering (VOI) versie 1.0

  Het Ketenarchitectuur Hoofdlijnendocument (VOI) beschrijft de samenhang, kaders en uitgangspunten voor vertaling naar de informatievoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme – Een verkenning

  Een verkenning naar de vraag hoe een meer gecoördineerde aanpak van discriminatie het beste vorm kan krijgen teneinde de effectiviteit van beleid ter bestrijding van discriminatie en racisme te vergroten en de rol van een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor 'Ons voetbal is van iedereen' - Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

  Dit rapport beschrijft de voortgang van het actieplan 'Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport arbeidsmigranten

  Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het werk in coronatijd

  Waarnemingen en ervaringen Inspectie SZW tijdens de pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response to each recommendation of GREVIO

  Response of recommendations of the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), based on the Istanbul Convention. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie per aanbeveling van GREVIO

  Reactie op de aanbevelingen van de  Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), gebaseerd op artikelen uit het verdrag van Istanbul.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020

  De Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020 (PHGSG) beschrijft de aard en de mate waarin huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijfde voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

  De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) gaat in op de inspanningen en resultaten van het afgelopen jaar en op de prioriteiten voor de komende periode. 

  Bekijk document gepubliceerd op