Zoekresultaten  1-10 van de 1.472 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief verzoek nadere toelichting Proefprojecten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer nadere informatie over de proefprojecten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Een afschrift van deze brief met de bijlagen is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Brandweerkazerne Glanerbrug

  Evaluatie proefproject WKB Brandweerkazerne Glanerbrug.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Proefproject Willy Naessens – gemeente ’s-Hertogenbosch

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Proefproject woonhuis te Voorst

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen'

  Wanneer u wilt gaan bouwen moet u nu in veel gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat dit veranderen. Gaat u bouwen dan moet u vanaf 1 januari 2022 een kwaliteitsborger inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels voldoet. De nieuwe wet wordt niet meteen voor alle bouwwerken ingevoerd maar gaat als eerste gelden voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Deze brochure legt uit welke bouwwerken dit zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Bouwen onder kwaliteitsborging'

  Rondom de bouwvergunning gaat er in 2022 wat veranderen. Voor veel bouwwerken gaat u niet meer naar de gemeente maar moet u een zogenoemde kwaliteitsborger inschakelen. In dit factsheet is aangegeven hoe dit gaat werken en wat u moet doen als u wilt (ver)bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op brief over saneren asbestleien

  Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over haar reactie op de brief van de heer E. over de problemen bij het saneren van asbestleien en de bevindingen uit het rapport 'Blootstellingsonderzoek asbestdaken'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op KIVI-rapport energievoorziening

  Minister Van 't Wout reageert op het rapport van het KIVI over de Nederlandse energievoorziening in 2050. KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie VNG op ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Minister Ollongren geeft een reactie op de vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met betrekking tot het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpnota van toelichting kwaliteitsborging voor het bouwen

  Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012, wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

  Bekijk document gepubliceerd op