Zoekresultaten  1-10 van de 2.577 resultaten

 • Besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

  Verzoek om informatie over de zorgbudgetten van de Tyltylschool De Maasgouw. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw - Documenten bij besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

  Verzoek om informatie over de zorgbudgetten van de Tyltylschool De Maasgouw. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw - Besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

  Verzoek om informatie over de zorgbudgetten van de Tyltylschool De Maasgouw. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maaregelen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

  Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor loopbaanoriëntatie  en –begeleiding (LOB) voor jongeren in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzuim schooljaar 2019-2020

  Minister Slob en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het afgelopen schooljaar 2019-2020. Daarbij gaan zij in op de samenwerking bij verzuim in de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage leerplichtwet G-gemeenten, schooljaar 2019-2020, Definitieve eindstand

  De rapportage bevat de cijfers van het schoolverzuim per gemeente in het schooljaar 2019-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over heropening voortgezet onderwijs en mbo

  Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de heropening van het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in lijn met de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Het 'Rapport pilot Praktijktesten in het voortgezet onderwijs' sturen zij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 4e, 5e en 6e ISB 2021

  Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Eerste Kamer over de 4e, 5e en 6e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) voor het jaar 2021. De 4e ISB gaat over extra steun voor de culturele en creatieve sector makers, de 5e ISB gaat over de eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het basisonderwijs. Tot slot gaat de 6e ISB over het Nationaal Programma Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport pilot Praktijktesten in het voortgezet onderwijs

  Het rapport beschrijft een pilot voor het voortgezet onderwijs waarbij leerlingen weer naar school gaan in lijn met de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord schriftelijke vragen over effecten van de Coronacrisis op het voortgezet speciaal onderwijs

  Minister Slob beantwoordt Kamervragen over de effecten van de coronacrisis op leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

  Bekijk document gepubliceerd op