Zoekresultaten  1-10 van de 2.109 resultaten

 • Kamerbrief

  Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de investeringen in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief. Het is een steunprogramma voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis. Zij sturen het Nationaal Programma Onderwijs mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs steunprogramma voor herstel en perspectief

  Het Nationaal Programma Onderwijs is een steunprogramma in verband met de coronacrisis voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Het rapport bevat een evaluatie van de deugdelijkheidseisen (bekostiging, wettelijke eisen en toezicht) in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op evaluatie deugdelijkheidseisencfunderend onderwijs

  De ministers Slob en Van Engelshoven sturen de evaluatie van de deugdelijkheidseisen (bekostiging, wettelijke eisen en toezicht) in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) naar de Tweede Kamer. Daarbij geven zijn hun reactie op de evaluatie. Ook gaan zij in op de manier waarop de inspectie omgaat met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over het artikel over aanpassen groep 8-toets

  Minister Slob beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van  het artikel 'Moet de groep 8-toets worden aangepast op leerachterstanden?'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tussenevaluatie werkdrukakkoord basisonderwijs

  Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de tussenevaluatie van het akkoord met onderwijsorganisaties over de aanpak van de werkdruk in het basisonderwijs en over het vervolg van de inzet van de werkdrukmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vragen Vaste Commissie vrijwillige ouderbijdrage en Profielenberaad

  Minister Slob beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over de brief van 24 november 2020 van het Profielenberaad. De brief ging over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief TK met verslag videoconferentie EU-onderwijsministers 22 januari 2021

  Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van de informele videoconferentie voor EU=onderwijsministers op 22 januari 2021 naar de Tweede Kamer. De conferentie ging onder meer over afstandsonderwijs tijdens de COVID-19-pandemie en het belang van digitale vaardigheden en voorschoolse educatie en opvang. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EK met verslag videoconferentie EU-onderwijsministers van 22 januari 2021

  Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van de informele videoconferentie voor EU=onderwijsministers op 22 januari 2021 naar de Eerste Kamer. De conferentie ging onder meer over afstandsonderwijs tijdens de COVID-19-pandemie en het belang van digitale vaardigheden en voorschoolse educatie en opvang. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs: Nulmeting 2020-2021

  Dit rapport bevat de 1 e meting over het experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs. Dit rapport is een nulmeting. Het beschrijft de statistieken, een eerste analyse van projectplannen en verdiepend inzicht in de totstandkoming en verwachtingen van de deelnemende initiatieven.

  Bekijk document gepubliceerd op