Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ouderenzorgverwijder
 • Kamerbrief over Kwaliteitsnormering Beschermd Wonen

  Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over kwaliteitsnormen in het beschermd wonen. Hierbij wonen cliënten (tijdelijk) in een instelling, waar zij begeleiding ontvangen om op termijn weer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan veiligheidsregio's over verlenging maatregelen COVID-19

  Minister De Jonge informeert de Veiligheidsregio's over de verlenging van de maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht in het sociaal domein

  Deze factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een algemeen overzicht van het toezicht op de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Participatiewet en Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In deze vier wetten en de bijbehorende lagere regelgeving staan de eisen over het toezicht op de uitvoering van de wetten. Deze factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage persoonsvolgende bekostiging Drenthe

  Eindrapportage periode 1 januari 2009 - 31 december 2010. Vastgesteld door de Stuurgroep Persoonsvolgende bekostiging Drenthe. In het Eindrapport over de persoonsvolgende bekostiging (pvb) evalueert de Stuurgroep het experiment met pvb in Drenthe. Tijdens dit experiment is gekozen voor een tussenweg tussen het persoonsgebonden budget en de instellingszorg. De cliënten kregen geen budget op hun rekening, maar wel de mogelijkheid om zorg te shoppen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over experiment Drenthe met persoonsvolgende bekostiging

  De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordt de Kamervragen van Leijten (SP) over het experiment in Drenthe met persoonsvolgende bekostiging (pvb). De pvb moest een flexibeler tussenweg tussen het persoonsgebonden budget (pgb) en de reguliere instellingszorg vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op