Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Aanwijzing onderwijsinstellingen inzake bestrijding coronavirus

  Minister De Jonge informeert de Veligheidsregio's over de opdracht inzake onderwijsinstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over financiële ondersteuning voor volwassen scholieren

  Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van de leden Kerstens en Jadnanansing (beiden PvdA) over financiële ondersteuning voor volwassen scholieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel wijziging regeling ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  Nader rapport bij het wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Uitkomst overleg VNG over ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg met de VNG over de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal (Kamerstuk 31989, nr. 28).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal

  In het Besluit van 7 juli 2010 (Stb. 2010, 297), waarbij de inwerkingtreding van de Wet OKE is geregeld, is vastgelegd dat artikel 166, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO), in werking treedt met ingang van 1 januari 2011. Hierbij kondigt de minister van OCW aan dat zij voornemens is dit artikellid niet in werking te laten treden per 1 januari 2011 en het genoemde Besluit hiertoe te doen wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal.

  Bekijk document gepubliceerd op