Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Privaatrechtverwijder
 • Bijlage 1 - Adviesrapport-Expertteam Ouderverstoting-Complexe omgangsproblematiek januari 2021

  Het rapport bevat adviezen van het Expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek voor maatregelen om de gevolgen van ouderverstoting na echtscheiding te voorkomen of op te vangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Beleidsreactie op het Adviesrapport Expertteam ouderverstoting-complexe omgangsproblematiek

  Minister Dekker stuurt het 'Adviesrapport Expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek' naar de Tweede Kamer. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen so 24 september 2020 voortgang familierechtelijke onderwerpen ouderschap en adoptie

  Minister Dekker beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer uit het schriftelijk overleg van 24 september 2020. De vragen gingen over de voortgang van de familierechtelijke onderwerpen ouderschap en adoptie en van enkele wetgevingstrajecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Expertteam Ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek

  Het Expertteam Ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek brengt een tussenrapportage uit over de aanpak van ouderverstoting en omgangsproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade

  1e voortgangsrapportage van het programma Scheiden zonder Schade. De rapportage gaat in op de activiteiten en resultaten van het programma sinds de start in juli 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ouderschap en adoptie

  Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de voortgang op de familierechtelijke onderwerpen ouderschap en adoptie en enkele wetgevingstrajecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

  Het rapport bevat een literatuuronderzoek naar bevindingen over de bevindingen over de voordelen en nadelen van een min of meer 50/50-verdeling binnen het scheidingsgezin.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veranderend ouderschap en migratie

  De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert over de vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie in het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Staatscommissie IPR internationaal privaatrechtelijke aspecten aspecten meerouderschap en draagmoederschap

  Advies van de Staatscommissie IPR over de internationaal privaatrechtelijke aspecten van de aanbevelingen en voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. De commissie deed deze voorstellen in haar rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeken Staatscommissie Herijking ouderschap

  Minister Dekker stuurt de adviezen van de staatscommissie Herijking ouderschap over juridisch meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap naar de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij kort in op de inhoud. Hij verwacht dat hij de kabinetsreactie in het voorjaar van 2019 kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op