Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
 • Kamerbrief met antwoorden op vragen over de tweede suppletoire begroting 2014 van SZW

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met antwoorden op de vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de tweede suppletoire begroting 2014 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Hervorming kindregelingen

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Hervorming kindregelingen

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000, en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel Hervorming kindregelingen

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel Hervorming kindregelingen

  Memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000, en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de eerste Verzamelbrief van 2014 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is verzonden. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de huishoudentoeslag

  Brief van minister Asscher (SZW) en Staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Tweede Kamer over de huishoudentoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op