Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Woningmarktverwijder
 • Besluit aanvraag Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Minister Ollongren besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam om selectief woningen toe te mogen wijzen in bepaalde straten. Dit gebeurt op grond van artikel 5, tweede en derde lid, in samenhang met artikel 9 en artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding afschrift besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Rotterdam

  Minister Ollongren stuurt een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam om de maatregelen op grond van artikel 5, tweede en derde lid, in samenhang met artikel 9 en artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid selectief woningen toe te wijzen in bepaalde straten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid

  Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de maatregelen die zijn genomen om de betaalbaarheid voor starters en mensen met een middeninkomen te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over een proefschrift over wijkaanpak

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over een proefschrift over de wijkaanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief afloop bezwaarprocedure verkoop Vestia

  Brief van minister Blok (Wonen Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de afloop van de bezwaarprocedure met betrekking tot de verkoop van woningen door Vestia aan Patrizia Wohnmodul.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ophef huisvesting veroordeelde pedoseksueel Benno L.

  Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Oskam (CDA) over de ophef die is ontstaan sinds het nieuws dat de veroordeelde pedoseksueel Benno L. in Leiden huisvesting heeft gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag bij Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Aanbiedingsbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Nota naar aanleiding van het verslag bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over wijkenaanpak

  Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst ) en minister Asscher (SZW) op vragen van het Kamerlid Van Klaveren (PVV) over het totaal mislukte Vogelaarbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over woonwagencentra in Maastricht en Vinkenslag in Limburg

  Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over een onderzoek naar geldstromen van gemeenten naar woonwagen-centra. De brief is mede namens minister Blok (Wonen en Rijksdienst) verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op