Zoekresultaten  1-10 van de 33 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang - Bijlage bij besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang

  Besluit op een verzoek om informatie over de huidige wijze van handhaving binnen de kinderopvang. Gevraagd wordt naar overtredingen en handhavingsadviezen uitgesplitst naar GGD-en en voorgenomen boetes verstrekt per gemeente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang

  Besluit op een verzoek om informatie over de huidige wijze van handhaving binnen de kinderopvang. Gevraagd wordt naar overtredingen en handhavingsadviezen uitgesplitst naar GGD-en en voorgenomen boetes verstrekt per gemeente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang - [besluit op wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang.pdf]

  Besluit op een verzoek om informatie over de huidige wijze van handhaving binnen de kinderopvang. Gevraagd wordt naar overtredingen en handhavingsadviezen uitgesplitst naar GGD-en en voorgenomen boetes verstrekt per gemeente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

  De scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen. Het doel hiervan is het (toekomstige) kabinet en (politieke) stakeholders handvatten te geven voor hun beleidsinzet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenario’s kindvoorzieningen

  Feedback over de drie scenario’s rond kindvoorzieningen bij de doelgroep ‘ouders van kinderen tussen 0-12 jaar met een lage SES’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

  Aanbiedingsbrief eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang

  Het formulier geeft aan welke stappen het personeel van basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang moeten nemen als zij vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op testbeleid RIVM

  Het document beschrijft wanneer personen in aanmerking komen voor testen op COVID-19 (coronavirus) na de versoepeling van de maatregelen vanaf 6 mei 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Rog over protocollen voor het onderwijs bij COVID-19 besmetting

  Minister Slob reageert op de motie van het Kamerlid Rog (CDA) over protocollen voor het onderwijs bij COVID-19 besmetting. Daarnaast vraagt de motie om een brononderzoek en contactonderzoek op school bij besmetting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over testen op website RIVM

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over testen op COVID-19. Wie er in aanmerking komen voor een  test, waarom dat zo is, en de rol het van het RIVM daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op