Zoekresultaten  5511-5520 van de 5.622 resultaten

 • Kamerbrief informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen

  De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken biedt de Tweede Kamer 4 fiches aan, opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC): Fiche 1: Mededeling energie efficiëntieplan 2011 Fiche 2: Zevende kaderprogramma Euratom over de jaren 2012 en 2013 Fiche 3: Maatregelen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek Fiche 4: Richtlijn gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele EU Milieuraad 24 tot 26 maart 2011 - bijlage verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele EU Milieuraad 24 tot 26 maart 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen verslag Raad voor Concurrentievermogen

  Antwoorden van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op de vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 9-10 maart 2011 en de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele Milieuraad 24-26 maart 2011

  Verslag van de informele Europese Milieuraad van 24 tot 26 maart 2011 in Hongarije. Tijdens deze Raad is gesproken over water en over klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

  De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken biedt de Tweede Kamer vier fiches aan, opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Fiche 1: Mededeling evaluatie van de EU-overnamekosten Fiche 2: Mededeling Interne Markt Informatiesysteem Fiche 3: Mededeling Review Small Business Act voor Europa Richtlijn koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 13 april 2011

  De minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 13 april 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • April-notificatie EMU-saldo en EMU-schuld

  Aanbieding van de halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld. Om vast te stellen of lidstaten van de EU binnen de zogenoemde 3%-tekortgrens blijven, moeten zij tweemaal per jaar hun begrotingstekort of -overschot (EMU-saldo) en overheidsschuld opgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • April-notificatie EMU-saldo: set of reporting tables

  Aanbieding van de halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld. Om vast te stellen of lidstaten van de EU binnen de zogenoemde 3%-tekortgrens blijven, moeten zij tweemaal per jaar hun begrotingstekort of -overschot (EMU-saldo) en overheidsschuld opgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • April-notificatie EMU-saldo: supplementary tables

  Aanbieding van de halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld. Om vast te stellen of lidstaten van de EU binnen de zogenoemde 3%-tekortgrens blijven, moeten zij tweemaal per jaar hun begrotingstekort of -overschot (EMU-saldo) en overheidsschuld opgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op