Zoekresultaten  21-28 van de 28 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
 • Accountantsprotocol 2007-2013 Europees Integratiefonds Nederland (herzien juli 2012)

  Accountantsprotocol met nadere regels voor de werkzaamheden van de accountant en de inhoud van het rapport van feitelijke bevindingen voor projecten uit het Europees Integratiefonds Nederland jaartranche 2012. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemene Voorwaarden Europees Vluchtelingenfonds

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle subsidies van het EVF die worden verleend op basis van het Nederlandse Jaarprogramma EVF 2012 en volgende. Ook kunnen deze voorwaarden van toepassing worden verklaard op eerder verleende subsidies door middel van een daartoe strekkende beschikking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking EVF

  Handreiking 2008 -2013 Europees Vluchtelingenfonds Nederland, juli 2012, uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ingebrekestellingen implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten vierde kwartaal 2011 per departement

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omzetting van Europese richtlijnen en kaderbesluiten vierde kwartaal 2011

  Rapportage voor Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

  Friese vertaling van twee EU-verdragen die bij het Verdrag van Lissabon zijn gewijzigd: Het Verdrag betreffende de Europese Unie en Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan EU niet-begeleide minderjarigen (2010 – 2014)

  De Europese Commissie en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) hebben in juni 2010 een actieplan voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen vastgesteld. Het doel van het Europese actieplan is tot een gemeenschappelijke Europese aanpak te komen. De implementatie van het actieplan is gaande.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020

  De EU-biodiversiteitsstrategie is erop gericht het biodiversiteitsverlies tot staan te brengen en de EU sneller de omslag naar een hulpbronnenefficiënte en groene economie te doen maken. De werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen heeft het oordeel van het kabinet hierover verwoordt.

  Bekijk document gepubliceerd op