Zoekresultaten  1-10 van de 2.329 resultaten

 • Antwoord op vragen over het bericht dat studenten van de Erasmus Universiteit een 2e camera moeten gebruiken bij tentamens

  Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Studenten  moeten  telefoon  als tweede camera gebruiken  bij proctoringtentamen' over studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het herleven van een studieschuld na een WSNP

  Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over het herleven van een studieschuld na een een wettelijke schuldsanering (WSNP) traject.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Van Engelshoven bij de uitreiking van de Nederlandse Hogeronderwijspremies

  Minister Van Engelshoven sprak tijdens de uitreiking van de (1e) Nederlandse Hogeronderwijspremies, op 1 maart 2021 in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op schriftelijke vragen over de uitnodiging van de UvA

  Minister Van Engelshoven beantwoordt schriftelijke vragen over de uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over de start van de selectie voor de opleiding psychologie, de studieweek en de toetsdag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maaregelen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

  Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor loopbaanoriëntatie  en –begeleiding (LOB) voor jongeren in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kmerbrief met reactie op verzoek commissie OCW over consequenties verlengde lockdown voor studenten

  Minister Van Engelshoven reageert  op het verzoek van de de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de zorgen om de consequenties van de verlengde lockdown voor studenten. De commissie had verzocht om een reactie op de brief 'Verlenging "Zachte knip" ook voor inschrijving 1 februari 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Schrikbarend veel misbruik van ADHD-medicatie onder Nederlandse studenten’

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over het bericht ‘Schrikbarend veel misbruik van ADHD-medicatie onder Nederlandse studenten’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over het artikel over diploma NCOI

  Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Soms blijkt een diploma van leerfabriek NCOI bitter weinig waard'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief

  Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de investeringen in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief. Het is een steunprogramma voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis. Zij sturen het Nationaal Programma Onderwijs mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EK met verslag informele Raad voor Concurrentievermogen EK

  Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van een informele Raad voor Concurrentievermogen naar de Eerste Kamer. De raad vond plaats op 3 februari 2021 plaats. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op