Zoekresultaten  1-10 van de 6.177 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Factsheet maatregelen tegen belastingontwijking en belastingontduiking

  Nederland is een land met een open economie. Daar is ons belastingstelsel ook op ingericht. Ondernemers worden zo min mogelijk belemmerd om in het buitenland te ondernemen en buitenlandse ondernemers worden gestimuleerd om in Nederland te investeren. De keerzijde is dat Nederland onbedoeld aantrekkelijk werd voor structuren om belasting te ontwijken. Dit factsheet beschrijft de maatregelen die het kabinet neemt om belastingontwijking aan te pakken. Tussen 2019 en 2024 zullen alle aangekondigde maatregelen in werking zijn getreden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording feitelijke vragen incidentele suppletoire begroting Winair

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt een lijst van vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2021. Het gaat om de incidentele suppletoire begroting voor steun aan luchtvaartmaatschappij Winair.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over informatieve waarde begroting EZK 2021

  Minister Van ’t Wout beantwoordt vragen over de informatieve waarde van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over Kamervragen over de Belastingdienst

  Staatssecretaris Vijlbrief laat de Tweede Kamer weten dat vragen over de Belastingdienst niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

  Toelichting op de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (6 e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

  Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (6 e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding 6e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

  Ministers Van Engelshoven en Slob sturen de 6 e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De begroting bevat aanvullende uitgaven door COVID-19. Het gaat om extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

  Ministers Van Engelshoven en Slob sturen de 5 e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De begroting bevat aanvullende uitgaven door COVID-19. Het gaat om extra middelen voor eindexamens in het voortgezet onderwijs en pilots voor sneltesten in het basisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

  Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (5 e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor eindexamens in het voortgezet onderwijs en pilots voor sneltesten in het basisonderwijs in verband met COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 4e, 5e en 6e ISB 2021

  Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Eerste Kamer over de 4e, 5e en 6e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) voor het jaar 2021. De 4e ISB gaat over extra steun voor de culturele en creatieve sector makers, de 5e ISB gaat over de eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het basisonderwijs. Tot slot gaat de 6e ISB over het Nationaal Programma Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op