Zoekresultaten  1-10 van de 438 resultaten

 • Spreekpunten staatssecretaris Van Veldhoven bij Clean Air Dialoque, 18 februari

  Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven tijdens de Clean Air Dialoque op donderdag 18 februari 2021. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over vervuilende dieselauto’s

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit van haar besluit om de regels rond de emissie-eisen van vervuilende dieselauto’s aan te passen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over fijnstof bij luchthavens

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Ontwerp voor het Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Minister Ollongren biedt het ontwerp-Besluit aan tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. Deze brief is verstuurd naar de Tweede en Eerste Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over luchtkwaliteit en COVID-19 patiënten

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over de effecten van een slechte luchtkwaliteit voor herstellende COVID-19 patiënten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage NSL 2020

  11e monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2020. De rapportage beslaat het jaar 2019 en geeft een prognose voor 2020 en 2030. De rapportage is opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 11e monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief bij de 11e monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2020. De rapportage van  het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beslaat het jaar 2019 en geeft een prognose voor 2020 en 2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2020)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het verband tussen luchtvervuiling en COVID-19

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het verband tussen luchtvervuiling en het infectierisico van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op