Zoekresultaten  1-10 van de 929 resultaten

 • Kamerbrief EK over besluit deelneming in de gemeenschappelijke regelig Tresoar

  Minister Slob stuurt zijn besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar naar de Eerste Kamer. De regeling Tresoar beheert de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland. Hij geeft daarbij een toelichting bij de regeling en de aanleiding voor zijn besluit. Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taljochting mienskiplike regeling Tresoar FRYSK

  Friestalige tekst van het besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar voor beheer van de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tekst Mienskiplike Regeling Tresoar FRYSK

  De Friestalige tekst van de besluiten voor de gemeenschappelijke regeling tot de instelling van een openbaar lichaam dat de archiefbescheiden en collecties beheert die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân, de Provinciale en Buma Bibliotheek te Leeuwarden en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Tresoar

  Besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar voor beheer van de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief TK Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regelig Tresoar

  Minister Slob stuurt zijn besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar naar de Tweede Kamer. De regeling Tresoar beheert de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland. Hij geeft daarbij een toelichting bij de regeling en de aanleiding voor zijn besluit. Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tekst gemeenschappelijke regeling Tresoar

  Het document bevat besluiten voor de gemeenschappelijke regeling tot de instelling van een openbaar lichaam dat de archiefbescheiden en collecties beheertuit de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân, de Provinciale en Buma Bibliotheek te Leeuwarden en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1102200 Overgeul 1, 6281BG Mechelen 39238.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 189125 Dekanijstraat 3, 5688AR Oirschot 31259.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 194741 Burg. Weimalaan 1, 7948AL Nijeveen 30957

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1100238 Oude Singel 28, 2312RA Leiden 25338.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op