Zoekresultaten  1-10 van de 229 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Eindrapport Kostenonderzoek opleiding abortusartsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Addendum Kostenonderzoek Opleiding Abortusartsenosten

  Dit addendum presenteert de aanpak, uitgangspunten en resultaten van het aanvullende onderzoek naar de kosten van de opleiding van een abortusarts tot sedationist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsreactie op de tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Minister de Jonge stuurt de Tweede Kamer de Kabinetsreactie op de tweede evaluatie Wafz

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgangsrapportage medische ethiek februari 2021

  Minister de Jonge stuurt de Tweede Kamer Voortgangsrapportage medische ethiek februari 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapportage DNA-dialoog

  Minister De Jonge biedt de rapportage DNA-dialoog aan over de mogelijkheid om het DNA van embryo's te veranderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publicaties en bijlagen bij het rapport Resultaten van de DNA-dialoog

  Zo denken Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten van de DNA-dialoog

  Zo denken Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Maatschappelijke dialoog - Dragerschap van erfelijke aandoeningen

  In de periode oktober 2019 – september 2020 is een maatschappelijke dialoog georganiseerd over de aanvaardbaarheid van het gebruik maken van medisch-technologische mogelijkheden (met name pre-implantatie genetische diagnostiek) om dragerschap van een ziekte bij het nageslacht uit te sluiten. Doel was het voeren van een gesprek met de samenleving over dit onderwerp en daarmee verschillende waarden, perspectieven, argumenten en wegingen in kaart brengen. Dit rapport bevat de uitkomsten van deze maatschappelijke dialoog en de belangrijkste conclusies die eruit getrokken kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Minister De Jonge meldt dat de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap later komt dan eerder toegezegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 oktober 2020, nr. 3053231, directie Wetgeving en Juridische Zaken, houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021).

  Bekijk document gepubliceerd op