Zoekresultaten  1-10 van de 1.890 resultaten

 • Kamerbrief met reactie op brief over tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg

  Minister Dekker reageert op een brief van een burger die vragen heeft gesteld naar aanleiding van het debat van 16 december 2020 over het eindrapport van de Commissie De Winter. De vragen gingen over het pakket aan maatregelen voor de tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met goede voorbeelden van administratieve lastenverlichting jeugdzorg

  Staatssecretaris Blokhuis deelt, zoals toegezegd bij het Wetgevingsoverleg Jeugd, een aantal goede voorbeelden van administratieve lastenverlichting in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie motie Bergkamp en Van den Berge over adoptie

  Minister Dekker geeft zijn reacftie (appreciatie) op de gewijzigde motie van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Van den Berge (GL). De motie verzoekt het kabinett om in 2021 vervolgonderzoek te doen naar aanleiding van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar eenvoudige adoptie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Financiële positie jeugdhulpaanbieders 2019

  Jaarlijks onderzoek naar de (financiële) gezondheid van jeugdhulpaanbieders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over jeugdzorgaanbieders in financiële problemen

  Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over leerpunten rond jeugdzorgaanbieders in financiële problemen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken overdracht Intervence

  Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over het transitieplan voor de overdracht van de cliënten van Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence in Zeeland. Daarbij gaat hij in op de adviezen van  de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspecties) en de Jeugdautoriteit (JA) en de afspraken met de Zeeuwse gemeenten over de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op concept plan van aanpakgecontroleerde zorgoverdracht gecertificeerde instelling Intervenc

  De brief bevat het advies van de Jeugdautoriteit (JA) over het transitieplan voor de overdracht van de cliënten van Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oordeel inspecties concept plan van aanpak

  De brief bevat het advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspecties) over het transitieplan voor de overdracht van de cliënten van Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toestemming deelname technische briefing adoptie

  Minister Dekker geeft toestemming voor deelname aan de technische briefing over adoptie aan enkele personen van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden. Daarnaast geeft hij toestemming voor deelname aan enkele personen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De briefing vindt plaats op 11 februari 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek meldpunt adoptie

  Minister Dekker reageert op het verzoek van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer over de oprichting van een meldpunt adoptie.

  Bekijk document gepubliceerd op